Napi légtér igénybevételi információk
Hungarocontrol honlap
Rugalmas légtérgazdálkodás

2007. decembere óta működik a Hungarocontrol gondozásában a napi légtérfelhasználási terv internetes tájékoztató szolgáltatása a http://www.hungarocontrol.hu/legter oldalon. Az itt elérhető információk elengedhetetlenek egy repülési feladat korrekt megtervezéséhez. A tájékoztatásból minden nap megismerhetjük az aznapi-, valamint délutántól a másnapi tervezett üzemidőket 06:00 UTC-től számított 24 órás periódusban.

Az egyértelműség kedvéért már most tegyünk két fontos megjegyzést:
1. A Napi Légtérfelhasználási Terv a feltüntetett légterek megigényelt, azaz tervezett üzemidejét tartalmazza! A tényleges igénybevételekre vonatkozó pontosabb információ a tárgynapon a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Légtérgazdálkodó Csoportjától (AMC) kérhető tel: (1) 296-9258.
Komolyan érdeklődőknek: További hasznos ismeretek a TRA-król 
2. A
Hungarocontrol fenti linken közzétett táblázatában szereplő minden időpont UTC időben (!), nem pedig LT (helyi időben) értendő!

A Napi Légtérfelhasználási Terv az alábbi légtér-kategóriákat tartalmazza:

Az első három kategória nem állandó üzemidejű légtereket ill. eseti koordinátákkal megadott területeket sorol fel, megjelölve azok alsó- és felső magasságát valamint tervezett üzemidejük kezdési- és befejezési időpontját. Bennük a felsorolt térbeli és időbeli határokon belül jellemzően tilos a repülés. Nekünk siklórepülőknek ezekre a területekre a tényleges igénybevétel idejében tilos berepülnünk. Az Időszakosan korlátozott (TRA) és a Veszélyes (DA) légterek elhelyezkedése rendeletben definiált és az ICAO térképen megtalálható. Ezek beazonosításához, navigációs műszerekbe töltéséhez Budapest-TMA területén itt, általában pedig itt találunk további ismertetést. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság által határozatban kijelölt Eseti légterek területe jellemzően nem esik egybe rendeletből ismert, ICAO azonosítóval rendelkező légtérrel, így ezek helyét a Napi Légtérfelhasználási Tervben közzétett adatok alapján kell meghatároznunk.

A negyedik csoport Feltételes útvonalak (CDR2) siklóernyőzéshez érdektelen kategória, az útvonalrepülést alapvetően FL245-ig végrehajtó légijárművekre vonatkozik. Ezek olyan előre kijelölt útvonalak (köznyelvben "légifolyosók") melyek többnyire kereszteznek nem állandó üzemben működő légteret, ezért csak feltételesen használhatók. A Napi Légtérfelhasználási Terv tartalmazza az összes CDR2 útvonal nyitvatartási idejét és a nyitvatartási időintervallumokhoz tartozó igénybevehető magasságtartományokat. A CDR 2 útvonalak hétfő 07:00 helyi idő – péntek 17:00 helyi idő között állnak rendelkezésre, azaz hétvégén és ünnepnapokon nem létezik a CDR2 útvonal kategória sem.

Fontos figyelembe vennünk, hogy az előbbiekben tárgyalt rugalmas légtér-gazdálkodási információk csak a fenti négy kategóriába tartozó légtér felhasználási adatokat tartalmazzák, azaz nem feltétlenül elegendőek repülési feladataink megalapozott előzetes tervezéséhez. Például egy alkalmi, Budapest-TMA területére vonatkozó légtér zárlatról hivatalosan csak a NOTAM-ból értesülhetünk.


További hasznos ismeretek a TRA, a D és Eseti légterekől

 

A TRA-k a korábbi TSA-kat váltották fel. Működési rendjüket a 26/2007 (III.1) GKM-HM-KvVM rendelet rögzíti. Mint ellenőrzött légtérbe, a TRA-ba belépéshez az illetékes katonai irányító egység engedélye mellett transzponder és folyamatos rádiókapcsolat szükséges, ezért a TRA-k siklóernyővel időszakosan létező hegynek tekintendők. Mielőtt nekikeserednénk ismerjük meg honnan tudható, hogy mikor vagyunk időszakon kívül. A reményt az adja, hogy a TRA-knak más a Légtér Felhasználási Tervben közölt ún. megigényelt üzemideje és más az (ennél jellemzően szűkebb) ténylegesen engedélyezett igénybevételi ideje. Nekünk csak az utóbbiban tilos a TRA-ba berepülnünk, viszont a kettő közötti hézag(ok)ban úgy tekinthetjük, mintha az illető TRA nem is létezne. Mindenképpen érdemes tehát felhívnunk a (1) 296-9258 számon a Légtérgazdálkodási Csoportot (AMC), mert tőlük a légtérgazdálkodási tervben olvashatónál lényegesen szűkebb időintervallumú működésről, akár a teljes törlésről is kaphatunk hivatalos információt. 

  1. A rendelet 9.§ (3) pont alapján a tervezett igénybevételt megelőző napon, helyi idő szerint 12.00 óráig kell a légteret megigényelni, ezért kaphatunk már délután információt a másnapra tervezett TRA-król.

  2. A rendelet 9.§ (5) pont szerint "az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor". Ebből az is következik, hogy szerencsés esetben érdeklődésünkre az AMC-től azt a választ is kaphatjuk, hogy az illető megigényelt TRA légtér ma mégsem lesz igénybe véve, azaz nyugodtan használhatjuk.

  3. A rendelet 10.§ (2) pont alapján a Légtérgazdálkodási Csoport (AMC) legkésőbb a megigényelt üzemidő kezdete előtt 30 perccel már tudja, hogy mikorra tervezik a tényleges igénybevétel kezdetét, azaz hogy mi mikortól nem léphetünk a légtérbe. Tehát amikor az AMC még nem tudja megmondani (mert még nem közölték vele), hogy az illető TRA tényleges igénybevétele mikor kezdődik, akkor még legalább 30 percig használhatjuk a légteret.

  4. A rendelet 10.§ (3) pont alapján ha az engedélyezett igénybevétel kezdési időpontját követő 30 percen belül a légtér igénybevételét mégsem kezdik meg, akkor új kezdési időpontot kell egyeztetni, azaz legalább további 30 percig még szabad lesz a légtér.

  5. A rendelet 10.§ (5) pont alapján ha a tényleges igénybevételben legalább 30 perc szünet lép fel, arról az AMC-t tájékoztatják és ismert lesz az újrakezdés időpontja is. Emiatt és a 10.§ (6) pont alapján szerencsés esetben érdeklődésünkre az AMC-től azt a választ is kaphatjuk, hogy az illető megigényelt TRA légtér mára már befejezte a működését.

Szintén hasznos tudni:

  1. Az időszakosan korlátozott légterek (TRA-k) munkanapokon legkorábban napkelte előtt 30 perccel, legkésőbb pedig helyi idő szerint 24.00 óráig, a munkaszüneti napot, illetve ünnepnapot megelőző munkanapokon legkésőbb helyi idő szerint 17.00 óráig vehetőek igénybe.

  2. Az LHTRA13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C kivételével valamennyi időszakosan elkülönített légtérben a Magyar Honvédség vagy más szövetséges fegyveres erő kijelölt katonai szervezete légvédelmi irányító szolgálatot biztosít.

  3. Az LHTRA 13, 14A, 14B, 14C és 15A, 15B, 15C légterekben a szolnoki közelkörzeti katonai légiforgalmi irányító szolgálat a felelős.

  4. Nekünk nem a katonai légiforgalmi irányító szolgálattal, hanem a Légtérgazdálkodási Csoporttal (AMC) van jogunk kapcsolatba lépni.

A D és Eseti légterek a TRA-khoz hasonló logika szerint működnek, ezek napi tényleges üzeméről szintén az AMC-től kaphatunk tájékoztatást. 

 

 

A fent hivatkozott 9.§ és 10.§ szövege (korábbi rendelet szövege, kicserélendő az aktuális 26/2007-re)

 

Az időszakosan korlátozott légtér igénylése

9. §  (1) Az időszakosan korlátozott légteret az érintett katonai szervezetek, a repülési feladatok igényei szerint a Magyar Honvédség szervezetén belül, az üzemben tartói feladatokat ellátó parancsnok által felhatalmazott szervezetnél igényelhetik.

   (2) Az időszakosan korlátozott légtér igénylésének tartalmaznia kell:

a) a légtér azonosító jelét;

b) az igénybevétel kezdési és befejezési időpontjait UTC-ben;

c) a légtér igényelt alsó és felső határát;

d) a légtérben tervezett feladat jellegét;

e) a légtérben tervezetten illetékes katonai repülésirányító szolgálat megnevezését.

(3) Az időszakosan korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó, összesített napi terveket, a tervezett igénybevételt megelőző napon, helyi idő szerint 12.00 óráig az (1) bekezdésben meghatározott szervezet továbbítja Budapest ATS Központ számára.

(4) Budapest ATS Központ a beérkező igények feldolgozása után - a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: NLKB) légtérfelhasználásra vonatkozó stratégiai elvei alapján - dönt az igények elfogadásáról, illetve korlátozásáról, tiltásáról, és arról az igénylő katonai szervezetet értesíti.

(5) Az elfogadott légtérigényt késedelem nélkül törölni kell, ha bizonyossá válik, hogy a tervezett feladat végrehajtására nem kerül sor.

Az időszakosan korlátozott légtér igénybevétele

10. § (1) Az időszakosan korlátozott légtérben illetékes katonai repülésirányító egység és a TRA-val határos légtérben illetékes polgári légiforgalmi irányító egység között együttműködési megállapodást kell kötni a légtér-igénybevétel biztosítása érdekében. Az együttműködési megállapodás az adatcsere módjára és a GAT-szabályok szerint működő légijárművek működő TRA-n engedéllyel történő áthaladásával kapcsolatos eljárásokra terjed ki.

(2) Az időszakosan korlátozott légtér igényelt kezdési időpontja előtt legalább 30 perccel az igénylő katonai szervezet köteles a tényleges kezdés időpontját a Budapest ATS központtal egyeztetni.

(3) Ha a Budapest ATS Központtal egyeztetett kezdési időpontot követő 30 percen belül a légtér igénybevételét nem kezdik meg, az igénylő katonai szervezetnek új kezdési időpontot kell egyeztetnie.

(4) Az időszakosan korlátozott légteret az engedélyezett kezdési időpont előtt, illetve az engedélyezett befejezési időponton túl igénybe venni tilos.

(5) Amennyiben az igényelt időszakosan korlátozott légtérben - az engedélyezett kezdési és befejezési időpont között - az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az igénylő katonai szervezet az alábbi információkat köteles továbbítani Budapest ATS Központ számára:a) az újrakezdés tervezett időpontja;b) az engedélyezett légtér méretének (magasságtartományának) csökkentése a tényleges feladat függvényében.

(6) Az időszakosan korlátozott légtér igénybevételének az engedélyezett befejezési idő előtti megszűnését és a további légtérigény törlését az igénylő katonai szervezet kéri a Budapest ATS Központtól.

Megjegyzés: a mai Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport (NLKM) neve korábban Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság (NLKB) volt